W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 85

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość, położoną w Mirosławcu, stanowiącą własność Gminy Mirosławiec, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej jako wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) do spółki.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 85

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość, położoną w Mirosławcu, stanowiącą własność Gminy Mirosławiec, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej jako wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) do spółki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846) oraz Uchwały Nr XL/315/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mirosławiec wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o., Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. 

1. Podaje się do publicznej wiadomości Wykaz obejmujący nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 987/11 o powierzchni 0,4294 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Miasto Mirosławiec 0001, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1W/00013663/3 przeznaczoną do zbycia w formie bezprzetargowej przez wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, na okres 21 dni, a także zamieszczeniu w BIP-ie oraz na stronie Gminy Mirosławiec www.miroslawiec.pl. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego w/m.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego