W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

ZARZĄDZENIE NR 83 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art, 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/287/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirosławiec na 2022r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 30.088,75 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 30.088,75 zł, zmiany zawiera załącznik nr2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 837,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 38.043.940,64 zł, w tym:

-  plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.681.676,72 zł,

b) wydatkami w kwocie 44.919.084,15 zł, w tym:

-  plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.681.676,72 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6.875.143,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.547.263,71 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.615.853,80 zł,

- zaciąganych pożyczek w kwocie 712.026,00 zł.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 września 2022 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 września 2022 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 września 2022 r.

Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów 

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie , tj. na podstawie:

- art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. poz. 583, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754, rozdział 75495 § 2100), w kwocie 30.088,75 zł,

Zwiększenie wydatków

 Zwiększone wydatki w kwocie 30.088,75 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Przemieszczenia wydatków budżetu 

Przemieszczono wydatki w kwocie 837,00 zł, w tym; przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 września 2022 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego