W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 57

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowych
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 57

BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXI/131/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirosławiec zarządza się co następuję:

§ 1. Burmistrz Mirosławca postanawia nabyć odpłatnie, do mienia komunalnego Gminy Mirosławiec, nieruchomość gruntową wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 57Burmistrza Mirosławca

z dnia

 

Burmistrza Mirosławca
z dnia 30 czerwca 2022 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego nabycia przez Gminę Mirosławiec

I. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 319/19, położona w Mirosławcu obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001

2.  Powierzchnia działki: 0,0043 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00035232/3

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren usługowy.

6.  Stan prawny: własność osoby fizycznej

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz Gminy Mirosławiec (polepszenie warunków zagospodarowania działki 319/5)

8.  Cena zakupu: 4 574 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote).

Powiadom znajomego