W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 83

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) w zw. z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2500 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, zgonie z symulacją sporządzoną do projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022r., będącą załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie Miejskiej w Mirosławcu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

  

Burmistrz Mirosławca

 

Piotr Pawlik
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 listopada 2021 r.

Zalacznik1.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 83/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 listopada 2021r.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw;

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. i informuje o wyborze właściwą izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Powyższa regulacja zobowiązuje organ wykonawczy do wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tzw. wskaźnik zadłużenia).

W ramach uprawnienia do wyboru jednego z ww. okresów: 3-letniego lub 7-letniego, Burmistrz Mirosławca dokonuje wyboru okresu 7-letniego.

Wybór ww. opcji jest korzystniejszy dla zachowania wskaźników zadłużenia z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, co potwierdzają przeprowadzone, na etapie przygotowywania projektu Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022r.oraz WPF na lata 2022-2031, symulacje finansowe.

Ustawa zobowiązuje także do powiadomienia o wyborze właściwej regionalnej izby obrachunkowej - w terminie do 31 grudnia 2021r.

Z powyższych względów wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane