W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 67

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 67/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 12.173,40 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 12.173,40 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 12.173,40 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 12.173,40 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 10.929,71 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 36.422.584,47 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.883.012,96 zł,

b) wydatkami w kwocie 39.606.662,08 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.883.012,96 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.184.077,61 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.705.752,48 zł,

- wolnych środków w kwocie 1.478.325,13 zł.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 67/2021

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 31 sierpnia 2021r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.75.4.2021.EM z dnia 4 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021r., wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 4.780,40 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.83.9.2021.MT z dnia 26 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 5.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.89.4.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2020r. poz. 1876, z późn.zm.), z rezerwy celowej b.p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85219 § 2030) w kwocie 2.393,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 12.173,40 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 12.173,40 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 10.929,71 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 sierpnia 2021 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane