W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 39

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 39

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.Na podstawie art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 155.657,71 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 155.657,71 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 155.657,71 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 155.657,71 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 1.651,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 32.445.745,70 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 9.002.181,68 zł,

b) wydatkami w kwocie 35.584.475,31 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 9.002.181,68 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.138.729,61zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 39/2021

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 30 kwietnia 2021r.Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.12.9.2021.MT z dnia 21 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2021r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010), z rezerwy celowej b.p. poz. 7 ogółem w kwocie 140.633,94 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.15.2021.NK z dnia 7 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833, z późn.zm.) z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 883,77 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.41.6.2021.NK z dnia 6 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z rezerwy celowej b.p. poz. 26 (dział 854, rozdział 85415 § 2030) w kwocie 14.140,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 155.657,71 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 155.657,71 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 1.651,00 zł, w tym; 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2021 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

39/2021 pdf, 668 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane