W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 26/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrz Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 26/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) oraz § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 161.810,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 161.810,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 161.810,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 161.810,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 210.837,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 17.800,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 32.260.087,99 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.846.523,97 zł,

b) wydatkami w kwocie 35.302.317,60 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.846.523,97 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.042.229,61zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2021 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 26/2021

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 31 marca 2021r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania własne, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.33.5.2021.MT z dnia 16 marca 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 na działanie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dział 801, rozdziały 80103, 80104 § 2030), z rezerwy celowej b.p. poz. 52 ogółem w kwocie 161.810,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 161.810,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 161.810,00 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 210.837,00 zł, w tym; 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 marca 2021 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy celowej

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 17.800,00 zł, z przeznaczeniem na;

- wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, tj. na wykonanie badań P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 dla pracowników w podległych placówkach oświatowych, pracowników Urzędu Miejskiego i na zakup środków ochrony przeciw SARS (rozdział 75421 §§ 3020, 4210, 4300) ogółem w kwocie 17.800,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

26/2021 pdf, 1.57 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane