W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 7

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 7/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) i § 16 uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 15.605,99 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.309,07 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę 15.605,99 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.309.07 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 248.342,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.500,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 32.624.615,99 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 8.677.262,97 zł,

b) wydatkami w kwocie 32.802.628,78 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 8.677.262,97 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 178.012,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2021

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 7/2021

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 29 stycznia 2021r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- porozumienia z Powiatem Wałeckim zawartym w dniu 4 stycznia 2021r. w sprawie przejęcia od Powiatu do realizacji przez Gminę zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec (dział 600, rozdział 60014 § 2320) w kwocie 14.296,92 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.4.2021.MT z dnia 20 stycznia 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.309,07 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 15.605,99 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 15.605,99 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 248.342,00 zł, w tym; 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 stycznia 2021 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usług wykonania badań P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG metodą ilościową dla pracowników w podległych placówkach oświatowych (rozdział 75421 § 4300) w kwocie 7.500,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

7 pdf, 1.57 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane