W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 8

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 8

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec przeznacza się na:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które może być przyznane dofinansowanie w 2021 r.:

1) edukacja i terapia osób z autyzmem, spektrum zaburzeń,

2) pedagogika specjalna, diagnoza i terapia pedagogiczna,

3) zarządzanie w oświacie, wsparcie prawne i organizacyjne,

4) wychowanie do życia w rodzinie,

5) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

6) kształcenie uczniów z niepełnosprawnością.

§ 3. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobierane przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli, nie może przekraczać 1.500,00 zł za semestr na jednego nauczyciela.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 8

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

  

Załączniki

8 pdf, 494 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane