W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 68/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 68/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), w związku z art. 15zn. pkt 1, art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106) i §15 uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 77.253,53 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 77.253,53 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 77.253,53 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 77.253,53 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 453.163,53 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4.  Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 35.058.725,05 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 11.236.756,72 zł,

b) wydatkami w kwocie 39.115.921,12 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 11.236.756,72 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.057.196,07 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz z zaciągniętych pożyczek.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 68/2020

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.79.6.2020.EM z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020r., wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych (dział 750, rozdział 75011 § 2010) ogółem w kwocie 10.611,20 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.71.23.2020.EM z dnia 7 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe z rezerwy celowej b.p. poz. 26 (dział 801, rozdział 80153 § 2010) ogółem w kwocie 56.654,33 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.42.11.2020.NK z dnia 14 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - z rezerwy celowej b.p. poz. 26 (dział 854, rozdział 85415 § 2030) ogółem w kwocie 9.988,00 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 77.253,53 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 77.253,53 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 453.163,53 zł, w tym; 

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł, w tym na; 

- zabezpieczenie środków na zakup sprzętu - elementy zabawowe na place zabaw na terenach wiejskich gminy (dział 900, rozdział 90095 § 4210) w wysokości 60.000,00 zł,

 zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

68/2020 pdf, 1.13 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane