Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 57

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 57

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. ), art.20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2018 r. poz. 730) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1297), art. 12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808), art. 54 ust 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze. zm.), art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818), art. 31 ust. 2 i art. 178 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 821), art. 7 ust 1 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) oraz art.10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.) Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1.  Upoważniam Panią Martę Annę Gardzińską Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do:

1) dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec w zakresie objętym statutową działanością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu,

2) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

3) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji
w tym zakresie zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,

4) prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania
w tych sprawach decyzji,

5) prowadzenie postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
z funduszu alimentacyjnego,

6) przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od
dłużników alimentacyjnych,

7) przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,

8) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków
mieszkaniowych,

9) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznania
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

10) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla
opiekunów,

11) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu
wspierania rodziny,

12) ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu
kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo - wychowawczych,

13) prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w ramach świadczeń i instrumentów wprowadzanych
ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

14) prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia,

15) prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start", a także wydawania w tym zakresie rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz do przekazywania informacji wnioskodawcom o przyznaniu świadczenia.

§ 2. Upoważnienie obowiązuje od dnia 28 lipca 2020 r. i wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij