Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 38

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru i wskazania kandydata do zatrudnienia na stanowisko Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w składzie :

1) Monika Stąporek - przewodniczący komisji,

2) Alicja Michor - członek komisji,

3) Weronika Sabik - członek komisji.

§ 2. Szczegółowy tryb pracy komisji określa regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do zarządzenia Nr 38

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 maja 2020 r.

Regulamin pracy komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

§ 1. 

1.  Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Komisji.

2. Powiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji może być dokonane pisemnie, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 

3. Osoby powołane w skład Komisji zobowiązane są do złożenia oświadczenia w sprawie istnienia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami, które złożyły oferty zatrudnienia, po otwarciu ofert podczas pierwszego posiedzenia Komisji.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.3 Burmistrz Mirosławca odwołuje tego członka Komisji i uzupełnia jej skład.

5. Komisja działa do momentu zakończenia procedury naboru.

Postępowanie rekrutacyjne

§ 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w trzech etapach:

1) I etap - sprawdzenie ofert pod względem wymogów formalnych, tj. wymagań niezbędnych i wymaganych dokumentów (bez udziału kandydatów);

2) II etap - weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia przez nich wymogów dodatkowych, w tym weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydatów, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przez komisję rekrutacyjną;

3) III etap - wskazanie kandydata do zatrudnienia bądź propozycja o ogłoszeniu ponownego naboru.

§ 3. Do skuteczności decyzji podejmowanych przez Komisję niezbędna jest obecność, co najmniej połowy jej składu.

§ 4. Protokół z naboru sporządzany jest zgodnie z art.14 ustawy o pracownikach samorządowych i podpisywany przez wszystkich obecnych członków Komisji.

§ 5. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Referat Organizacyjno-Prawny w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

Załączniki

38 pdf, 185 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij