Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 34/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 34/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) i §15 uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 144.373,20 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 144.373,20 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 144.373,20 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 144.373,20 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 20.116,66 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 34.050.517,84 zł, w tym:

1 plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 10.907.014,84 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.806.585,60 zł, w tym:

1 plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 10.907.013,84 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.756.067,76 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym oraz z zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2020

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 34/2020

Burmistrza Mirosławca 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.56.4.2020.MT z dnia 22 kwietnia 2020r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2020r. z rezerwy celowej b.p. poz. 7 (dział 010, rozdział 01095 § 2010) w kwocie 142.326,12 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.59.3.2020.NK z dnia 21 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego - według ustawy budżetowej na 2020r. (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 607,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.7.2020.EM z dnia 1 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na dotację na II kwartał 2020r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz. 755, z późn.zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.220,08 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.14.5.2020.MT z dnia 23 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, z rezerwy celowej b. p. poz. 15 (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w kwocie 220,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 144.373,20 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 144.373,20 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 20.116,66 zł, w tym; 

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2020 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

34/2020 pdf, 780 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij