Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 32

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 32

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( t.j. Dz. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.  1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem COVID-19 określa się szczególne formy udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być udzielona na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej, w szczególności zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec: osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, osobom samotnym oraz osobom objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. 1239), które nie mają możliwości zorganizowania pomocy we własnym zakresie, w tym w ramach pomocy rodziny.

§ 2. Jednostką organizacyjną, do której należy zwracać się o pomoc jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec, tel. 672595853, e-mail: mgops_miroslawiec@neo.pl, adres skrytki e-PUAP: /mgopsmiroslawiec/skrytka. 

§ 3. Objęcie osoby szczególną formą pomocy następuje na wniosek osoby ubiegającej się o pomoc lub jej opiekuna prawnego. 

§ 4. Dystrybuowanie pomocy rzeczowej, w tym leków może odbywać się przy pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które funkcjonują na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu oraz pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego w/m w zakresie koordynacji działań Ochotniczych Straży Pożarnych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik do zarządzenia Nr 32

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 marca 2020 r.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec

1. Zapewnienie pomocy w formie produktów żywnościowych lub posiłku.

2. Przyznanie usług opiekuńczych dla osób po leczeniu szpitalnym.

3. Zorganizowanie pomocy w dostarczeniu leków.

4. Udzielenie schronienia osobie bezdomnej.

5. Przyznanie w uzasadnionych przypadkach zasiłków celowych z przeznaczeniem w szczególności na: zakup leków, środków higienicznych oraz środków czystości po spełnieniu kryteriów dochodowych obowiązujących w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Udzielenie indywidualnej i niezbędnej pomocy przy załatwianiu pilnych i terminowych spraw urzędowych.

7. Organizowanie i koordynacja pomocy udzielanej przez wolontariuszy, organizacje pozarządowe i inne podmioty zaangażowane w pomoc osobom potrzebującym.

8. Udzielanie pomocy informacyjnej poprzez informowanie o zasadach postępowania po zauważeniu objawów choroby, informowanie o zasadach kwarantanny domowej oraz działań profilaktycznych.

9. Udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij