W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 24

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 i art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zamiany nieruchomość wymienioną w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 24

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 marca 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 655/1, położona w Mirosławcu, obręb 0001

2.  Powierzchnia działki: 1,0006 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00013666/4.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany. Dla działki nr 655/1 została wydana w dniu 6 lipca 2009 r. decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z którą ustalone zostały warunki zabudowy terenu dla budowy budynku mieszkalnego oraz budynku niemieszkalnego - garażowego albo gospodarczego, albo garażowo-gospodarczego a także obejmujące zagospodarowanie terenu w tym: urządzenie zieleni, ogrodzenie terenu, montaż i budowę obiektów małej architektury ogrodowej, budowę dojść, dojazdów, zjazdu z drogi gminnej niezbędnych przyłączy z sieci miejskiej.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec

7.  Zamiana z właścicielem nieruchomości o nr geodezyjnych 641 i 642, położonych w Mirosławcu, obręb 0001 o łącznej powierzchni 0,0444 ha, zapisanych w księgach wieczystych KO1W/00013707/4 i KO1W/00013662/6. Dla przedmiotowych działek: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; brak decyzji o warunkach zabudowy. 

8. Wartość zamienianych działek:

a)  działka gminna o nr 665/1 - 41 326 zł + należny podatek VAT w wysokości 23%. 

b)  działki o nr 641 i 642 - 20 591 zł.

9.  Zamiana działek nastąpi z dopłatą różnicy na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

24 pdf, 187 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane