W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 118/2019

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 118/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 122.929,02 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 122.929,02 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 122.929,02 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 122.929,02 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 90.852,20 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 30.922.725,31 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.836.481,60 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.845.840,46 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.836.481,60 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 923.115,15 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 118/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o dotacjach celowych na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.73.12.2019.NK z dnia 21 listopada 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.), w tym na wynagrodzenia z rezerwy celowej b.p. poz. 49 zwiększenie o 2.432,12 zł oraz na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w ramach ustawy budżetowej zwiększenie o 8.819,86 zł (dział 750, rozdział 75011 § 2010) ogółem zwiększenie o kwotę 11.251,98zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.68.2019.EM z dnia 21 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, z ustawy budżetowej (dział 855, rozdział 85502 § 2010) zmniejszenie o kwotę 134.514,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.68.2019.EM z dnia 21 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dział 855, rozdział 85513 § 2010) z rezerwy celowej b.p. poz.34, zwiększenie o kwotę 200,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.8.11.2019.NK z dnia 12 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r. poz. 1390) na wsparcie rodzin wielodzietnych (dział 855, rozdział 85503 § 2010) z rezerwy celowej b.p. poz.15, zwiększenie o kwotę 105,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.8.13.2019.NK z dnia 21 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019r. poz. 1390) na wsparcie rodzin wielodzietnych (dział 855, rozdział 85503 § 2010) z rezerwy celowej b.p. poz.15, zwiększenie o kwotę 28,00 zł.

Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie 122.929,02 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 11.584,98 zł i zmniejszone wydatki w kwocie 134.514,00 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 90.852,20 zł, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 listopada 2019 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

118/2019 pdf, 790 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane