Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 107

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 107/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 1.257.103,25 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 1.257.103,25 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 1.257.103,25 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 1.257.103,25 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 36.458,78 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 31.070.716,50 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.959.410,62 zł,

b) wydatkami w kwocie 33.995.433,09 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.959.410,62 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.924.716,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 107/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o dotacjach celowych na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.65.33.2019.EM z dnia 10 października 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2019r. (dział 010, rozdział 01095 § 2010) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7 o kwotę 126.531,47 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.120.3.2019.MR z dnia 23 października 2019 r. z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (dział 750, rozdział 75011 § 2010) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 49 o kwotę 212,56 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.1.27.2019.EM z dnia 4 października 2019r. z przeznaczeniem na dotację na IV kwartał 2019r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 755, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85215 § 2010) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24 o kwotę 928,22 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.101.3.2019.EM z dnia 2 października 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85216 § 2030) o kwotę 17.955,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.10.2019.EM z dnia 23 października 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85216 § 2030) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 o kwotę 8.053,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.118.3.2019.EM z dnia 22 października 2019r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85219 § 2030) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 o kwotę 8.776,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.59.10.2019.NK z dnia 22 października 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dział 854, rozdział 85415 § 2030) z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 o kwotę 20.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.15.2019.MR z dnia 3 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn.zm.) (dział 855, rozdział 85501 § 2060) o kwotę 582.892,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.17.2019.NK z dnia 31 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn.zm.) (dział 855, rozdział 85501 § 2060) o kwotę 488.747,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.112.9.2019.MR z dnia 11 października 2019
r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 RM z dnia 30
maja 2018r. w sprawie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego

programu "Dobry start„ (dział 855, rozdział 85504 § 2010) zmniejszono z rezerwy celowej b.p. poz. 18 o kwotę 6.000,00 zł.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.84.6.2019.EM z dnia 22 października 2019 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn.zm.) (dział 855, rozdział 85504 § 2030) z rezerwy celowej b.p. poz. 53 o kwotę 9.008,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 1.257.103,25 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 1.257.103,25 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 36.458,78 zł, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 października 2019 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

107 pdf, 800 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij