W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 99

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 99

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz § 3 uchwały Nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 14 października 2019 r. do dnia 18 października 2019 r.

§ 3. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Mirosławiec treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§ 5. 

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy składać do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pok. nr 10 lub przekazać drogą elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl w terminie określonym w § 2.

§ 7. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych, tj. Alicja Dybaczewska.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 października 2019 r.

Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innnymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 października 2019 r.

Formularz konsultacji

Przedmiot konsultacji:

Roczny program współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi.

Punkt/paragraf/pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Proponowane brzmienie paragrafu/punktu, pozycji:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Uzasadnienie zmiany:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Załączniki

99 pdf, 505 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane