Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 96/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 96/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 172.342,90 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 172.342,90 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 172.342,90 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 172.342,90 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 85.295,85 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 29.338.096,87 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.702.307,37 zł,

b) wydatkami w kwocie 32.357.113,46 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.702.307,37 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.019.016,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 96/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2019 r.

Zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o dotacjach celowych na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- Informacji Nr 45a/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie nr DKS-3113/45a/SiS/2019 z dnia 24 września 2019 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku (dział 751, rozdział 75108 § 2010) zwiększono kwotę 14.650,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.23.2019.AJ z dnia 24 września 2019 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dział 801, rozdział 80153 § 2010) zmniejszono z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 o kwotę 1.049,90 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.8.2019.MR z dnia 4 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn.zm.) zmniejszono z rezerwy celowej b. p. poz. 77 o kwotę 150.000,00 zł oraz zmniejszono z ustawy budżetowej o kwotę 33.943,00 zł (dział 855, rozdział 85501 § 2060) ogółem zmniejszono o kwotę 183.943,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.56.2019.EM z dnia 25 września 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dział 855, rozdział 85513 § 2010) zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł.

Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie 172.342,90 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków

Zmniejszenia wydatków w kwocie 172.342,90 zł, dokonano na wydatkach w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 85.295,85 zł, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 września 2019 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

96/2019 pdf, 792 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij