Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 83

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie wprowadzenia procedur odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 83/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia procedur odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu i jednostkach organizacyjnych ujętych w załączniku do niniejszego zarządzenia obowiązek dokonania w systemie teleinformatycznym zwanym Platformą Elektronicznego Fakturowania rejestracji wymaganej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 2. Wprowadza się rozproszony model rejestrowania podmiotu - polegających na utworzeniu i obsłudze przez jednostki ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia niezależnych kont podmiotów na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec do;

1. stosowania przepisów ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym,

2. wyboru brokera dostarczającego usługi na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,

3. utworzenia konta podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania,

4. utworzenia wewnętrznych procedur dotyczących obiegu dokumentów pobieranych z Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§ 4. Upoważniam Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec oraz wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do rejestracji, utworzenia konta i pobierania z PEF ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz Dyrektorom/Kierownikom jednostek budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Lista jednostek budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec zobowiązanych do rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania

Lp.

Nazwa jednostki budżetowej

Adres

1.

Urząd Miejski w Mirosławcu

ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec

2.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

ul. Polna 23 78-650 Mirosławiec

3.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

ul. Wolności 21 78-650 Mirosławiec

4.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

Piecnik 8 78-650 Mirosławiec

5.

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu

ul. Zamkowa 10 78-650 Mirosławiec

Załączniki

83 pdf, 177 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij