Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 81

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 81/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 273.768,48 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 273.768,48 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 273.768,48 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 273.768,48 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 46.496,74 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 29.378.552,77 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.874.650,27 zł,

b) wydatkami w kwocie 32.397.569,36 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.874.650,27 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.019.016,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 81/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.73.10.2019.MR z dnia 12 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - tj. na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 13.450,48 zł,

- Informacji Nr 45/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie nr DKS-3113/45/S i S/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów (bez zryczałtowanych diet) do sejmu RP i Senatu RP (dział 751, rozdział 75108 § 2010) w kwocie 10.318,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.7.2019.PW z dnia 09 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 25.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.99.6.2019.AJ z dnia 14 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn.zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 77 (dział 855, rozdział 85501 § 2060) w kwocie 150.000,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.112.3.2019.MR z dnia 27 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. z 2018r. poz. 514) z rezerwy celowej b. p. poz. 18 (dział 855, rozdział 85504 § 2010) w kwocie 75.000,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 273.768,48 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 273.768,48 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 46.496,74 zł, w tym;

przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 29 sierpnia 2019 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

81 pdf, 785 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij