Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 73

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 70.733,90 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 52.233,90 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 70.733,90 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 52.233,90 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 264.382,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 27.999.217,03 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.600.881,79 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.273.475,62 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.600.881,79zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 lipca 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 lipca 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 lipca 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 73/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 lipca 2019 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.37.10.2019.AJ z dnia 18 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z rezerwy celowej b. p. poz. 26 (dział 801, rozdział 80153 § 2010) w kwocie 45.175,47 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.1.14.2019.MR z dnia 05 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na dotację na III kwartał 2019r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 755, z późn.zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.558,43 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.5.2019.EM z dnia 2 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 25 (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 5.500,00 zł,

- umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym" (dział 926, rozdział 92695 § 6300) w kwocie 18.500,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 70.733,90 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 70.733,90 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 264.382,00 zł, w tym;

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 lipca 2019 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij