Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 36/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 36/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

1. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Mirosławiec. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

2. Podczas nieobecności Skarbnika funkcję koordynatora pełnić będzie Kierownik Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 3. 

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustala się wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień", stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Pracownik Urzędu Miejskiego w Mirosławcu lub jednostki organizacyjnej Gminy Mirosławiec, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania jego postanowień dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Mirosławiec do wprowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Wykonie zarządzenia powierza się kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu oraz kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Mirosławiec, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2019

Burmistrza Mirosławca

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zalacznik4.pdf

Załączniki

36/2019 pdf, 813 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij