Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 11

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 11

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

Na podstawie art.30.ust.2 pkt 3 w związku z art. 11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579) i art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz.1322, 1777, z 2016 r. poz.8,1250) oraz załącznika Nr 1 do uchwały NR XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 477)

§ 1. 

1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Mirosławiec w wysokości 2,18 zł.

2. Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala się z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

3. Czynniki podwyższające lub obniżające stawkę czynszu zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

4. Czynniki mające wpływ na podwyższenie lub obniżenie stawki czynszu ulegają sumowaniu.

§ 2. 

1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego stanowiącego zasób Gminy Mirosławiec w wysokości 1,09 zł.

2. Czynniki podwyższające lub obniżające stawkę których mowa w  § 1 ust. 2-4 nie dotyczą stawki za lokale socjalne.

§ 3. 

1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wybudowanego po 2008 r. stanowiącego zasób Gminy Mirosławiec w wysokości 1,65 zł.

2. Czynniki podwyższające lub obniżające stawkę których mowa w  § 1 ust. 2-4 dotyczą stawki za lokale socjalne wybudowane po 2008 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 11

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 lutego 2019 r.

Czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu:

1. Czynniki wpływające na wysokość czynszu poprzez podwyższenie stawki bazowej:

1) wyposażenie budynku i lokalu w instalację centralnego ogrzewania- 30 %

2) wyposażenie budynku i lokalu w instalacje gazową- 30 %

3) wyposażenie lokalu w łazienkę- 30 %

4) wyposażenie lokalu w WC- 30 %

2. Czynniki wpływające na wysokość czynszu poprzez obniżenie stawki bazowej:

1) położenie lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki- 50 %

2) położenie lokalu w budynku przeznaczonym do kapitalnego remontu - 50 %

3) położenie budynku na terenie gminy (na wsi)-10 %

4) brak w lokalu instalacji wodociągowej- 10 %

5) brak w lokalu instalacji kanalizacyjnej- 10 %

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij