W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 103

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 103/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) i §14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 91.298,26 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 91.298,26 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 91.298,26 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 91.298,26 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 116.164,17 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 29.576.328,80 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.355.466,30 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.490.284,31 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.355.466,30 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 913.955,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 103/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi decyzjami o zmianach w planie dotacji celowych na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.92.8.2018.PW z dnia 16 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - z ustawy budżetowej (dział 750 rozdział 75011 § 2010) zwiększenie w kwocie 7.652,74 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.129.18.2018.MR z dnia 19 listopada 2018r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - z ustawy budżetowej (dział 852, rozdział 85213 § 2010) zmniejszenie w kwocie - 3.358,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.95.7.2018.MR z dnia 22 listopada 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - z rezerwy celowej bp. poz. 27 (dział 852, rozdział 85230 § 2030) zmniejszenie w kwocie - 24.500,00zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.129.18.2018.MR z dnia 19 listopada 2018r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - z ustawy budżetowej (dział 855, rozdział 85502 § 2010) zmniejszenie w kwocie - 62.470,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.24.9.2018.EM z dnia 14 listopada 2018r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - z rezerwy celowej bp. poz. 15 (dział 855, rozdział 85503 § 2010) zwiększenie w kwocie 57,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.127.5.2018.EM z dnia 9 listopada 2018r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na wypłatę świadczenia oraz sfinansowania kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start" (dział 855, rozdział 85504 § 2010) zmniejszenie w kwocie - 8.680,00 zł.

Ogółem zmniejszenie dochodów w kwocie 91.298,26 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Zmniejszono wydatki w kwocie 99.008,00 zł, zwiększono wydatki w kwocie 7.709,74 zł, ogółem zmniejszenie wydatków w kwocie 91.298,26 zł, w działach, rozdziałach i paragrafach,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 116.164,17 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 27 listopada 2018 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

103 pdf, 793 kB

Powiadom znajomego