W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 99/2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 99/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 265.771,84 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 265.771,84 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 265.771,84 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 265.771,84 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 140.620,63 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 40.400,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.229.447,74 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.601.387,64 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.532.053,53 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.601.387,64 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.302.605,79 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 99/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 99/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.88.16.2017.PW z dnia 08 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (kwota dotacji 2.647,71 z rezerwy celowej b.p. poz. 47 i kwota 7.909,13 z ustawy budżetowej) (dział 750, rozdział 75011 § 2010 ) ogółem w kwocie 10.556,84 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.143.5.2017.KG z dnia 24 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774) (rezerwa celowa b.p. poz. 26) na zadanie wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej (dział 801, rozdział 80101 § 2030) w kwocie 5.764,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.126.11.2017.MR z dnia 21 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych z rezerwy celowej b.p. poz. 34 (dział 855, rozdział 85502 § 2010) zwiększenie o kwotę 161.000,00 zł oraz na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dział 852, rozdział 85213 § 2010) zmniejszenie o kwotę 2.175,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.92.8.2017.MR z dnia 27 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych z rezerwy celowej b.p. poz. 27 (dział 852, rozdział 85230 § 2030) w  kwocie 15.600,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.28.9.2017.JW z dnia 30 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdział 85501 § 2060) w  kwocie 75.006,00 zł.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.13.13.2017.MR z dnia 13 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych z rezerwy celowej b.p. poz. 15 (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w  kwocie 20,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 265.771,84 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 265.771,84 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 140.620,63 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 listopada 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 40.400,00 zł z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usług odbioru odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Hankach, Jabłonowie, Mirosławcu (dział 710, rozdział 71035 § 4300 ) w kwocie 8.400,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup żywności i zakup energii w Samorządowym Przedszkolu „Słoneczko" w Mirosławcu (dział 801, rozdział 80104 §§ 4220, 4260 ) ogółem w kwocie 32.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

99 pdf, 1.18 MB

Powiadom znajomego