W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 89

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 89

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Przeznacza do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

1.  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie interentowej.

2.  Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie okalnej EXTRA WAŁCZ

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektrowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życoie z dniem podpisania.


1)Zm. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529 i 1595.

Załącznik do Zarządzenia Nr 89

Burmistrza Mirosławca

z dnia 13 listopada 2017 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Księga wieczysta KO1W/00013905/2

2.  Działka nr 32/63 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 159 m².

4.  Nieruchomośc niezabudowana.

5.  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec nieruchomośc położona jest na terenie zainwestowanym (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)

6.  Forma sprzedaży - własność - bez przetargu - działka uzupełniająca na rzecz wlaściciela działki nr 32/35.

7.  Wartość nieruchomości: 5 390 zł.

Dokumentacja : 1 309 zł.

II. 

1.  Księga wieczysta KO1W/00008358/4

2.  Działka nr 134/16 polożona w miejscowości Piecnik, obręb 0025.

3.  Powierzchnia działki: 0,49 ha.

4.  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec nieruchomośc figuruje jako obszar rolniczy.

5.  Forma sprzedaży - wlasność - przetarg nieograniczony.

6.  Cena wywoławcza: 16 000 zł.

7.  Cena uzyskana w przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmian.), osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składac wnisoki w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

89 pdf, 183 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane