W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 82/2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 82/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 7.881,11 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę 7.881,11 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 7.881,11zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 7.881,11 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 198.638,06 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.002.620,39 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.208.478,05 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.254.051,01 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.208.478,05 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.251.430,62 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 października 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 października 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 9 października 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 82/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 09 października 2017 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.132.4.2017.MR z dnia 03 października 2017 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rezerwa celowa b.p. poz. 53) (dział 855, rozdział 85504 § 2030 ) w kwocie 6.294,32 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.130.6.2017.MR z dnia 09 października 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na IV kwartał 2017 r. (rezerwa celowa b.p. poz. 24) (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.586,79 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 7.881,11 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 7.881,11 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 198.638,06 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 09 października 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

82/2017 pdf, 759 kB

Powiadom znajomego