W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 81/2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 81/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 218.950,98 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 218.950,98 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 218.950,98 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 218.950,98 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 93.052,72 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.994.739,28zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.200.596,94 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.246.169,90 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.200.596,94 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.251.430,62 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 września 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 września 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 września 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 września 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 81/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 29 września 2017 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.72.7.2017.MR z dnia 18 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +” (rezerwa celowa b.p. poz. 36) (dział 801, rozdział 80101 § 2030 ) w kwocie 4.920,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.127.15.2017.MR z dnia 22 września 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rezerwa celowa b.p. poz. 26) (dział 801, rozdziały 80101, 80110 § 2010) ogółem w kwocie 59,98 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.19.2017.MR z dnia 6 września 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na IV kwartał (rezerwa celowa b.p. poz. 24) (dział 852, rozdział 85215 § 2010 ) w kwocie 300,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.64.8.2017.MR z dnia 27 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa b.p. poz. 25) (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 35.755,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.123.4.2017.MR z dnia 21 września 2017 r. z realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 litego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rezerwa celowa b.p. poz. 77) (dział 855, rozdział 85501 § 2060) w kwocie 177.900,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.13.11.2017.MR z dnia 15 września 2017 r. z realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rezerwa celowa b.p. poz. 15) (dział 855, rozdział 85503 § 2010) w kwocie 16,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 218.950,98 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 218.950,98 zł, przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 93.052,72 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 września 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy (dział 752, rozdział 75212 § 30300 ) w kwocie 20.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

81 pdf, 1.13 MB

Powiadom znajomego