W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 55

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 55

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147, zm. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 820.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 55

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 lipca 2017 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec


I

1. Księga wieczysta KO1W/00013866/6

2.  Działka nr 293 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 547 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowała jako teren zabudowy mieszkaniowej.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7.  Cena wywoławcza - 20.000 zł. słownie: dwadzieścia tysięcy gr 00.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II

1. Księga wieczysta KO1W/00037023/9.

2.  Działka nr 621/12 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia 62 m1.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7.  Cena wywoławcza 4.000 zł. słownie : cztery tysiące gr 00

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej

III

1. Księga wieczysta KO1W/00013837/4.

2.  Działki o nr 294/1 i 294/2 położone w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Łączna powierzchnia działki 601 m2.

4. Nieruchomości niezabudowane.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowały jako teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją ogrodnicza.

6. Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działki uzupełniające na rzecz właścicieli działki o nr 278.

7.  Wartość nieruchomości - 20.547,00 zł.

Dokumentacja - 1.619,00 zł.

IV.  

1. Księga wieczysta KO1W/00012090/8.

2.  Działka nr 802/1 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 89 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowała jako teren zabudowy mieszkaniowej.

6.  Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działka uzupełniająca na rzecz użytkowników wieczystych działki o nr 801.

7.  Wartość nieruchomości - 3.162,00 zł.

Dokumentacja - 1.319,00 zł.

V.  

1. Księga wieczysta KO1W/00013905/2

2.  Działka nr 32/76 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 262 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowała jako teren zabudowy mieszkaniowej.

6.  Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działka uzupełniająca na rzecz właścicieli działki o nr 32/30.

7.  Wartość nieruchomości - 7.777,00 zł.

Dokumentacja - 1.208,00 zł.

VI.  

1. Księga wieczysta KO1W/00013905/2.

2.  Działki o nr 32/68 i 32/70 położone w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Łączna powierzchnia działki 218 m2.

4. Nieruchomości niezabudowane.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowały jako teren zabudowy mieszkaniowej.

6.  Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działki uzupełniające na rzecz właścicieli działki o nr 32/38.

7.  Wartość nieruchomości - 6.472,00 zł.

Dokumentacja - 1.577,00 zł.


Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

55 pdf, 179 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane