W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 38/2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 38/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) ) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 163.384,78 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 163.384,78 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 163.384,78 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 163.384,78 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 96.629,42 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 351,61 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.287.909,20 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.861.513,20 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.953.866,32 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.861.513,20 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 5.665.957,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnych środków.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 38/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone i własne, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.27.10.2017.MR z dnia 24 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2017 r. - dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (dział 010, rozdział 01095 § 2010) w kwocie 150.563,41 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.20.5.2017.MR z dnia 04 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z programem wieloletnim "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dział 801, rozdziały 80101 i 80110 § 2030) ogółem w kwocie 12.000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.13.2017.KG z dnia 06 kwietnia 2017 r. o dotacji na II kwartał 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 821,37 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 163.384,78 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 163.384,78 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 96.629,42 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 kwietnia 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 351,61 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu (dział 710, rozdział 71004 § 4300) w kwocie 351,61 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Załączniki

38/2017 pdf, 1.12 MB

Powiadom znajomego