W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 21

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 21

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm. ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 lutego 2017 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec


I

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/1 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 850 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy nr GIŚ. 6730.45.2016.DB z dnia 30 września 2016r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego ( garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7.  Cena wywoławcza – 36.000 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy gr 00).

8. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/2 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 858 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy nr GIŚ. 6730.46.2016.DB z dnia 30 września 2016r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego ( garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7.  Cena wywoławcza – 36.000 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy gr 00).

8. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Cena uzyskana naprzetargupłatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/3 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 876 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy nr GIŚ. 6730.47.2016.DB z dnia 30 września 2016r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego ( garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7.  Cena wywoławcza – 37.000 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy gr 00).

8. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Cena uzyskana naprzetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV.   

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/4 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 925 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy nr GIŚ. 6730.48.2016.DB z dnia 30 września 2016r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego ( garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7.  Cena wywoławcza – 39.000 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy gr 00).

8. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Cena uzyskana naprzetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

V.   

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/5 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 994 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy nr GIŚ. 6730.49.2016.DB z dnia 30 września 2016r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7.  Cena wywoławcza – 41.000 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy gr 00).

8. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. Cena uzyskana naprzetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VI.   

1. Księga wieczysta KO1W/000038742/2 ( dla lokalu) i KO1W/000034862/1 ( dla działki).

2.  Działka nr 42/4 położona w  miejscowości Toporzyk, obręb nr 0003.

3.  Powierzchnia działki 155 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży – własność dla najemcy – bez przetargu.

7. Opis lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 5 Toporzyk.

Lokal mieszkalny usytuowany na parterze składający się z dwóch pokoi, kuchni, wc o pow. użytkowej 40,61 m2 . Do lokalu przynależna jest piwnica o pow 5,42 m2. Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 1538/18829.

Wartość lokalu 19.800 zł.

VII.   

1. Księga wieczysta KO1W/00013667/1.

2.  Działka nr 658/5 położona w  Mirosławcu, obręb nr 0001.

3.  Powierzchnia działki 335 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowała jako teren zabudowy mieszkaniowej.

6. Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działka uzupełniająca na rzecz właścicieli działki o nr 658/4

7.  Wartość nieruchomości - 11.708 zł.

Dokumentacja - 519 zł

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościwymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni,licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

21 pdf, 186 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane