W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 11/2017

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 11/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260.) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 2.076,42 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.076,42 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2017 o kwotę 2.076,42 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 2.076,42 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 738.035,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 25.755.682,42 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.487.850,42 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.270.729,54 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.487.850,42 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 4.515.047,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 11/2017

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.2.4.2017.MR z dnia 27 stycznia 2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 2.076,42 zł, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 2.076,42 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 2.076,42 zł przeznaczono na wydatki w działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 738.035,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 stycznia 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Załączniki

11/2017 pdf, 766 kB

Powiadom znajomego