W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 86

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 86

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1774. ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 86

Burmistrza Mirosławca

z dnia 21 października 2016 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec


I

1. Księga wieczysta KO1W/00042074/9

2. Działki nr 155/1 położone w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3. Powierzchnia działki 209 m2.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowały jako istniejąca ulica zbiorcza do adaptacji w planie.

6. Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działka uzupełniająca na rzecz właścicieli działki o nr 156/6

7. Wartość nieruchomości - 7.754 zł.

Dokumentacja - 519 zł.

II

1. Księga wieczysta KO1W/00027885/6.

2. Działka nr 66 położona w miejscowości Bronikowo, obręb nr 0029.

3. Powierzchnia 0,5166 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza 13.500 zł. słownie : trzynaście tysięcy pięćset gr 00.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej

III

1. Księga wieczysta KO1W/00038392/3.

2. Działka nr 18/3 położona w miejscowości Jadwiżyn, obręb nr 0031.

3. Powierzchnia 0,32 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza 9.000 zł. słownie : dziewięć tysięcy gr 00.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV

1. Księga wieczysta KO1W/00038392/3.

2. Działka nr 18/5 położona w miejscowości Jadwiżyn, obręb nr 0031.

3. Powierzchnia 0,30 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza 8.500 zł. słownie : osiem tysięcy pięćset gr 00.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

86 pdf, 182 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane