W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 64

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 64

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1774. ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 64

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 lipca 2016 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

na terenie gminy i miasta Mirosławiec


I

1. Księga wieczysta KO1W/00013901/4 i KO1W/00038504/2

2. Działki nr 131/3 i 115/19 położone w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3. Łączna powierzchnia działek 575 m2.

4. Nieruchomości niezabudowane.

5. Nieruchomości w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec figurowały jako tereny istniejących i adaptowanych w planie urządzeń kolejowych oraz ulic układu podstawowego.

6. Forma sprzedaży – własność – bez przetargu – działki uzupełniające na rzecz użytkownika wieczystego działek o nr 135/9 i 135/55 .

7. Wartość nieruchomości - 18.086 zł.

Dokumentacja - 3.363 zł.


II

1. Księga wieczysta KO1W/00014588/0.

2. Działka zabudowana budynkiem stodoły o pow. zabudowy 118 m2 oznaczona nr geodezyjnym 49 położona w miejscowości Bronikowo, obręb nr 0029.

3. Powierzchnia 0,5303 ha.

4. Nieruchomość zabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży – własność – przetarg nieograniczony.

7. Cena wywoławcza 28.000 zł. słownie : dwadzieścia osiem tysięcy gr 00.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III

1. Księga wieczysta KO1W/00041422/7.

2. Działka nr 115/24 o pow. 0,0320 ha zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 190 m2 i nr 115/25 o pow. 0,0003 ha niezabudowana położone w Mirosławcu ul. Dworcowa , obręb nr 0001.

3. Łączna powierzchnia 0,0323 ha.

4. Nieruchomość zabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Mirosławiec figurowały jako tereny istniejących i adaptowanych w planie urządzeń kolejowych oraz

ulic układu podstawowego

6. Forma sprzedaży – budynek własność, działki użytkowanie wieczyste – przetarg nieograniczony.

Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3 % wartości gruntu i jest wnoszona do dnia 31 marca każdego roku z góry. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Opłata roczna wnoszona będzie do Starosty Wałeckiego reprezentującego Skarb Państwa. Na prawie użytkowania wieczystego ustanowiona jest bezpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz spółki PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Cena wywoławcza 45.000 zł. słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych gr 00.

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane