W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 62/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 62/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 31.252,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.008,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 22.695.032,06 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 5.162.438,35 zł,

b) wydatkami w kwocie 23.462.083,18 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 5.162.438,35 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 767.051,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 62/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 31.252,00 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 czerwca 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 7.008,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w wysokości 3.000,00 zł,

- zwrot dotacji za 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości na postawie pisma z Wojewody Zachodniopomorskiego Nr SO-1.622.56.2015.LJ z dnia 29.06.2016 r. w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji celowej w rozdziale 75011 przekazanej w 2015r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w 2015r. w kwocie 4.008,00 zł.

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Załączniki

62/2016 pdf, 697 kB

Powiadom znajomego