W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 5/2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 5/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2016 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 16.886,76 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.958,55 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 o kwotę 16.886,76 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.958,55 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 14.104,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.119,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 19.742.151,76 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1.815.118,55 zł,

b) wydatkami w kwocie 19076598,88 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1.815.118,55 zł,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 665.552,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 5/2016

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi środkami na zadania powierzone i dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- porozumienia z Powiatem Wałeckim zawartym w dniu 04 stycznia 2016 r. na powierzenie realizacji przez Gminę zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (dział 600, rozdział 60014 § 2320) w kwocie 14.928,21 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.3.2016.JŻ z dnia 25 stycznia 2016 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.) (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.958,55 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 16.886,76 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 1 .

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 16.886,76 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 14.104,00 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 stycznia 2016 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.119,00 zł z przeznaczeniem na;

- refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli niepublicznych Gminy Miejskiej Wałcz w roku budżetowym 2016 w kwocie 6.000,00 zł,

- realizację zadania dotyczącego organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Wałczu w kwocie 4.000,00 zł,

- zwrot dotacji za 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości związanych z uchyleniem decyzji w sprawie zasiłku dla opiekuna w kwocie 119,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4 .

Załączniki

5/2016 pdf, 1.12 MB

Powiadom znajomego