W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 90/2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 90/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz §12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2015r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 39.062,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 39.062,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 39.062,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę 39.062,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 80.632,48 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.413.788,40 zł, w tym:

- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.881.763,32 zł ,

b) wydatkami w kwocie 21.894.192,66 zł, w tym:

- na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.881.763,32 zł ,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.480.404,26 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 90/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 września 2015r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone, tj. na podstawie:

- informacji nr 46 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 11 września 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (dział 751, rozdział 75108 § 2010) w kwocie 7.112,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.92.5.2015.JŻ z dnia 24 września 2015 r. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży - „Książki naszych marzeń” (dział 801, rozdział 80101 § 2030) w kwocie 3.170,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.86.6.2015.NK z dnia 28 września 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dział 852, rozdział 85213 § 2010) w kwocie 2.681,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.97.6.2015.AM z dnia 23 września 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85214 § 2030) w kwocie 2.991,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.97.6.2015.AM z dnia 23 września 2015 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85216 § 2030) w kwocie 23.108,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 39.062,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 39.062,00 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie 80.632,48 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 września 2015 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Załączniki

90/2015 pdf, 767 kB

Powiadom znajomego