W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 88

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mirosławiec
zmienione przez 104
Status uchylone

ZARZĄDZENIE NR 88

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Burmistrz Mirosławca , zarządza , co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się minimalne stawki czynszu netto za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirosławiec w następujących wysokościach:

2. Stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele rolnicze za 1 ha, ustala się
w kwintalach żyta ( dt) w stosunku rocznym:

1) dla gruntów ornych :

Klasa gruntu

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

Stawka

4,00

3,50

3,00

2,50

1,50

1,00

2) dla użytków zielonych:

Klasa gruntu

III

IV

V

VI

Stawka

3,50

2,50

1,50

1,00

3) Dla gruntów pod wodami nadającymi się do chowu ryb i gruntów nadających się do urządzania stawów rybnych - 2,00 dt.

4) Dla gruntów przeznaczonych na ogródki przydomowe o powierzchni do 1000 m2 bez względu na klasę gruntów przyjmuje się równowartość 1 dt żyta, natomiast powyżej 1000 m2 zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów określonych w ust. 2.

5) Dla gruntów nieskwalifikowanych ustala się stawkę w wysokości 50% stawki użytku zielonego klasy IV określonych w ust. 2 pkt 2).

3. Ustala się wysokość odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirosławiec dodatkowo w wysokości 100% stawki czynszu dzierżawnego przewidzianego dla odpowiedniego użytkowania gruntu.

§ 2. 

1. Stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze ustala się w następujących wysokościach:

1) w stosunku miesięcznym:

a) przeznaczone pod działalność gospodarczą ( usługowa , handlowa itp.) 0,05 dt/m2

b) pawilonami i budynkami trwale związanymi z gruntem przeznaczonych pod:

- produkcję – 0,03 dt/m2,

- imprezy widowiskowe, rozrywkowe, cyrk itp. za jeden dzień, równowartość ceny 1,5 dt obowiązujący w danym roku kalendarzowym .

- budynki gospodarcze – 0,05 dt/m2

2) w stosunku rocznym:

a) za teren pod garażami – 0,05 dt/m2

b) za parking strzeżony - 0,01 dt/m2

c) cele rekreacyjne - 0,02 dt/m2

d) usytuowanie wiat i składowanie drewna – 0,01 dt/m2

e) cele inne niż wymienione w ppkt od a) do d) – 0,01 dt/m2

2. W szczególnych przypadkach, społecznie uzasadnionych, Burmistrz Mirosławca nawniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu może zastosować inne stawki niż określone w niniejszym Zarządzeniu.

§ 3. Stawki czynszu dzierżawnego nie uwzględniają podatku VAT, podatku od nieruchomości i rolnego.

§ 4. Ceną 1 dt żyta do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego przyjmuje się na poziomie ceny 1 dt żyta przyjętego do celów ustalenia wysokości podatku rolnego na dany rok kalendarzowy uchwalonego przez Radę Miejską w Mirosławcu.

§ 5. 

1. Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele rolne i ogrodnicze płatny jest jednorazowo za dany rok do dnia 31-marca każdego roku.

2. Czynsz dzierżawny za nieruchomości przeznaczone na cele nierolnicze płatny jest w miejscu i terminie wskazanym w umowie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d.s gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

88 pdf, 97 kB

Powiadom znajomego