W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 79/2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 79/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2015 r.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.2)) oraz §12 uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu 2015r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 3.328,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 3.328,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2015 o kwotę 3.328,00 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 3.328,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 6.378,09 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 20.300.132,40 zł, w tym:

- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2.838.481,32 zł ,

b) wydatkami w kwocie 21.551.988,52 zł, w tym:

- na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.838.481,32 zł ,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1.251.856,12 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


1)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2)Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 79/2015

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.46.14.2015.AM z dnia 19 sierpnia 2015r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (dział 750, rozdział 75011 § 2010) w kwocie 3.328,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 3.328,00 zł przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafie zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenie wydatków budżetu.

Przemieszczono wydatki w kwocie 6.378,09 zł .

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 sierpnia 2015 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 .

Załączniki

79/2015 pdf, 742 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego