W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 37

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 37

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w EXTRA WAŁCZ , na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ZECWIK Sp. z o. o. w Mirosławcu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 37

Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

na terenie gminy i miasta Mirosławiec

1. Księga wieczysta K.W. Nr 13916

2. Działka nr 256/1 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001, przy Placu Wolności 4/4.

3. Powierzchnia działki 170 m2.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na działalność usługowo – mieszkaniową.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma – dzierżawa – przetarg nieograniczony.

8. Opis lokalu użytkowego:

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 48m2 usytuowany w budynku mieszkalno – usługowym przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu.

9. Cena wywoławcza (netto) – 288 zł. Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem i 00/100 złotych.

10. Cena uzyskana w przetargu płatna miesięcznie do 30 – tego każdego miesiąca (wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku podjęcia przez właściwy organ nowych stawek czynszu),

11. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

12. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.

13. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną przedstawione w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

37 pdf, 178 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane