W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 7

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Status obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 7

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2018 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunlane Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Księga wieczysta nr KO1W/00013913/1

2.  Działka nr 873/4 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,1656 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren istniejącego zbiornika p. poż. z zielenią towarzyszącą.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8.  Cena wywoławcza – 58 000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy zł.)

9.  Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00037016/7

2.  Działka nr 980/13, położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0102 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren publicznych przejść pieszych.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: tryb bezprzetargowy – działka uzupełniająca na rzecz właściciela działek nr 980/2 i 980/3.

8.  Cena nieruchomości: 6 000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych)

9.  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Płatność w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00016492/4

2.  Działka nr 457/3, położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0045 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren mieszkaniowo-handlowy.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: tryb bezprzetargowy – działka uzupełniająca na rzecz właściciela działki nr 457/2

8. Cena nieruchomości: 3 200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)

9.  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Płatność w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV. 

1.  1.Księga wieczysta nr KO1W/00016492/4

2.  Działka nr 457/4, położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0044 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren mieszkaniowo-handlowy.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: tryb bezprzetargowy – działka uzupełniająca na rzecz właściciela działki nr 456

8. Cena nieruchomości: 3 100 zł ( słownie: trzy tysiące sto złotych)

9.  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Płatność w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

V. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00016492/4

2.  Działka nr 457/5, położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0044 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren mieszkaniowo-handlowy.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: tryb bezprzetargowy – działka uzupełniająca na rzecz właściciela działki nr 456

8. Cena nieruchomości: 3 100 zł ( słownie: trzy tysiące sto złotych)

9.  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Płatność w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VI. 

1. Księga wieczysta nr KO1W/00037652/7

2.  Nieruchomość lokalowa nr 2 znajdująca się w Piecniku 13 usytuowana na działce nr 127/2 na parterze budynku dwurodzinnego o powierzchni użytkowej 51,21 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i strychem jako pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 104,62 m2 i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 592/1000 wraz z działką siedliskową nr 127/6 (KO1W/00035442/8)

3.  Powierzchnia całkowita: 0,0772ha.

4.  Dla w/w działki Gmina i Miasto Mirosławiec nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec nieruchomość figuruje jako grunt rolny zabudowany.

5.  Stan prawny nieruchomości: współwłasność Gminy i Miasta Mirosławiec ( udział w częściach wspólnych i działce 6975/10000)

6.  Forma sprzedaży: tryb bezprzetargowy – na rzecz obecnego najemcy.

7.  Opis lokalu mieszkalnego nr 2:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze, składa się z pokoju, kuchni i łazienki o pow. użytkowej 51,21 m2 . Do lokalu przynależne są 2 pomieszczenia gospodarcze, strych oraz piwnica o łącznej powierzchni 104,62 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 155,83 m2.

7.  Cena nieruchomości: 18 386,43 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć 43/100 zł.) płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VII. 

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/1 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0850 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy GiŚ.6730.45.2016.DB z dnia 30 września 2016 r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8.  Cena wywoławcza: 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)

9.  Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VIII. 

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/3 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0876 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy GiŚ.6730.47.2016.DB z dnia 30 września 2016 r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8.  Cena wywoławcza: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych)

9.  Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IX. 

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/4 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0925 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy GiŚ.6730.48.2016.DB z dnia 30 września 2016 r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8.  Cena wywoławcza: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

9.  Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

X. 

1. Księga wieczysta KO1W/00013663/3

2.  Działka nr 987/5 położona w Mirosławcu, obręb 0001.

3.  Powierzchnia działki: 0,0994 ha.

4.  Nieruchomość niezabudowana.

5.  Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy GiŚ.6730.49.2016.DB z dnia 30 września 2016 r. przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji piwnicy i połączonego z nim budynku niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) z infrastrukturą techniczną.

6.  Stan prawny nieruchomości: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.

8.  Cena wywoławcza: 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych)

9.  Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 121), osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

7 pdf, 187 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane