W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 30

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 30

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przez okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Wałeckim Portalu Informacyjnym, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30

Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 maja 2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Mirosławiec.

I. 

1) Księga wieczysta Nr KO1W/00013663/3.

2) Działka nr 636/3 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3) Powierzchnia 866m2.

4) Nieruchomość niezabudowana.

5) Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

7) Cena wywoławcza - 29.000 zł. ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy gr 00) - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

8) Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II. 

1) Księga wieczysta Nr KO1W/00013663/3.

2) Działka nr 636/2 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3) Powierzchnia 831m2.

4) Nieruchomość niezabudowana.

5) Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

7) Cena wywoławcza - 28.000 zł. ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy gr 00) - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

8) Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III. 

1) Księga wieczysta Nr KO1W/00013663/3.

2) Działka nr 636/6 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3) Powierzchnia 961m2.

4) Nieruchomość niezabudowana.

5) Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

7) Cena wywoławcza - 32.000 zł. ( słownie: trzydzieści dwa tysiące gr 00) - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

8) Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV. 

1) Księga wieczysta Nr KO1W/00013663/3.

2) Działka nr 636/10 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3) Powierzchnia 961m2.

4) Nieruchomość niezabudowana.

5) Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

7) Cena wywoławcza - 32.000 zł. ( słownie: trzydzieści dwa tysiące gr 00) - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

8) Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

V. 

1) Księga wieczysta Nr KO1W/00013663/3.

2) Działka nr 636/11 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3) Powierzchnia 953 m2.

4) Nieruchomość niezabudowana.

5) Nieruchomość zgodnie z decyzją Burmistrza Mirosławca o warunkach zabudowy przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

7) Cena wywoławcza - 32.000 zł. ( słownie: trzydzieści dwa tysiące gr 00) - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

8) Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VI. 

1) Księga wieczysta Nr KO1W/00013905/2.

2) Działka nr 32/48 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3) Powierzchnia 1006 m2.

4) Nieruchomość niezabudowana.

5) Nieruchomość zgodnie z dotychczas obowiązującym m.p.z.p. miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

7) Cena wywoławcza - 34.000 zł. ( słownie: trzydzieści cztery tysiące gr 00) - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

8) Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VII. 

1) Księga wieczysta Nr KO1W/00013905/2.

2) Działka nr 32/45 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3) Powierzchnia 1192 m2.

4) Nieruchomość niezabudowana.

5) Nieruchomość zgodnie z dotychczas obowiązującym m.p.z.p. miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6) Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

7) Cena wywoławcza - 40.000 zł. ( słownie: czterdzieści tysięcy gr 00) - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

8) Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

VIII. 

1) Księga wieczysta Nr 37717.

2) Działka nr 280/3 położona w miejscowości Bronikowo , obręb nr 0029.

3) Powierzchnia 2408 m2.

4) Nieruchomość zabudowana budynkiem obory o pow. 153m2 , budynkiem garażowo-magazynowym o pow. 20 m2 i budynkiem stodoły o pow. 261 m2.

5) Nieruchomość zgodnie z dotychczas obowiązującym m.p.z.p. gminy Mirosławiec przeznaczona była na cele rolne.

6) Forma sprzedaży - własność - przetarg nieograniczony.

7) Cena wywoławcza - 34.000 zł. ( słownie: trzydzieści cztery gr 00).

8) Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IX. 

1) Księga wieczysta Nr 38504.

2) Działka nr 115/17 położona w Mirosławcu, obręb nr 0001.

3) Powierzchnia 539 m2.

4) Nieruchomość niezabudowana.

5) Nieruchomość zgodnie z dotychczas obowiązującym m.p.z.p. miasta Mirosławiec figurowała jako teren istniejącej zabudowy niskiej intensywności..

6) Forma sprzedaży - własność - bez przetargu - działka uzupełniająca na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 115/12.

7) Wartość nieruchomości 11.791 zł. + 23 % VAT.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

30 pdf, 167 kB

Powiadom znajomego