W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 91

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 91

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 22 października 2018 r. do dnia 25 października 2018 r.

§ 3. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy i Miasta Mirosławiec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Mirosławiec treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§ 5. 

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. Opinie i uwagi wnoszone pisemnie na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, należy składać do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu pok. nr 10 lub przekazać drogą elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl w terminie określonym w § 2.

§ 7. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych, tj. Stefania Stankiewicz.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 października 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91

Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 października 2018 r.

Formularz konsultacji

Przedmiot konsultacji

…………………………………….................………………………………………………………………

Punkt/paragraf/pozycja dokumentu, do którego zgłaszana jest uwaga:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................…..……………

Proponowane brzmienie paragrafu/punktu, pozycji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................…………………………

Uzasadnienie zmiany:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................……..……………

Podmiot zgłaszający uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................…………………………………...

Załączniki

91 pdf, 2.11 MB

Powiadom znajomego