W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 89/2012

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec"
zmieniające zarządzenie nr 53/2012,
Status uchylone

ZARZĄDZENIE NR 89

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 września 2012 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 53 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec"

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz § 3 ust. 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100, poz. 1024), zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 53 Burmistrza Mirosławca w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec" poprzez:

1. W § 5 "Wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe" dodaje się ust. 5 w brzmieniu: " W budynku Urzędu wydzielono chronione strefy bezpieczeństwa klasy I i klasy II, w których obowiązują wewnętrzne środki kontroli opisane w § 10.

1) Strefę bezpieczeństwa klasy I stanowią pomieszczenia z dostępem do systemu CEPIK (pokój nr 3a) oraz serwerownia (pokój nr 103). Szczególne środki kontroli dotyczące strefy klasy I opisane są w § 10 ust. 1 pkt 9-12 i ust. 7 pkt 7.

2) Strefę bezpieczeństwa klasy II stanowią pozostałe pomieszczenia Urzędu zaliczone do obszaru przetwarzania danych osobowych. W strefie tej dostp do informacji zabezpieczony jest wewnętrznymi środkami kontroli opisanymi w § 10 z zastrzeżeniem pkt 9-12.

2. W § 6 "Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym" w tabeli w pozycji 8 Postępowanie mandatowe zastępuje się zapis "FET TRAFIC M" na "FET TRAFIC M i P".

3. W § 10 "Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych" w ust. 6 "Procedury organizacyjne" dodaje się pkt 4a) w brzmieniu "Komendant Straży Miejskiej prowadzi rejestr osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniu z dostępem do systemu CEPIK, ewidencję poboru kluczy, ewidencję pobierania kart kryptograficznych, rejestr wejść i wyjść do pomieszczenia z dostępem do systemu CEPIK oraz ewidencję zapytań CEPIK".

4. W § 10 "Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych" w ust. 7 "Postępowanie użytkowników" w pkt 7 na końcu zdania dodaje się zapis "z tym, że klucze do pomieszczenia z dostępem do systemu CEPIK znajdują się w siedzibie Straży Miejskiej, tj. w pokoju nr 3 i wydawane są przez Komendanta Straży Miejskiej z zastosowaniem zapisów ust. 6 pkt 4a".

5. W § 11 "Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych" w ust. 4 dodaje się pkt 5) w brzmieniu "w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które zostały pobrane z SI CEPIK należy niezwłocznie zgłosić w formie zawiadomienia pisemnego (zgłoszenie incydentu bezpieczeństwa) do Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

89/2012 pdf, 162 kB

Powiadom znajomego