W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 84/2012

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komulane Gminy i Miasta Mirosławiec.
Status obowiązujące

ZARZĄDZENIE NR 84

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu stanowiących mienie komulane Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010r., Dz.U. Nr 201 poz. 651 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UGiM w Mirosławcu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Faktach Wałeckich, na tablicy ogłoszeń UGiM oraz na stronie BIP UGiM w Mirosławcu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec .

I. 

1. Księga wieczysta K.W. Nr 13916.

2. Działka nr 256/1 położona w Mirosławcu przy Placu Wolności 4/4.

3. Powierzchnia działki 170 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na działalność usługowo-mieszkanioną.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma- dzierżawa - przetarg nieograniczony.

8. Opis lokalu użytkowego:

Lokal Uzystkowy o powierzchi użytkowej 48 m² usytuowany w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu.

9. Cena wywoławcza (netto) - 228 zł. Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem i 00/100 zł.

10. Cena uzyskana w przetargu płatna miesiecznie do 30-tego każdego miesiąca (wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku podjęcia przez właściwy organ nowych stawek czynszu).

11. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

12. Umowa dzierzawy zostanie zawarta na okres 3 lat licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.

13. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą skladać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

84/2012 pdf, 171 kB

Powiadom znajomego