W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXII/511/2023
uchwała nr LXII/511/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok
uchwała nr: LXII/510/2023
uchwała nr LXII/510/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok
uchwała nr: LXII/509/2023
uchwała nr LXII/509/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie opłaty targowej
uchwała nr: LXII/508/2023
uchwała nr LXII/508/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie opłaty miejscowej
uchwała nr: LXII/507/2023
uchwała nr LXII/507/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług na terenie Gminy Mirosławiec
uchwała nr: LXII/506/2023
uchwała nr LXII/506/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirosławiec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
uchwała nr: LXII/505/2023
uchwała nr LXII/505/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
uchwała nr: LXII/504/2023
uchwała nr LXII/504/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec
uchwała nr: LXII/503/2023
uchwała nr LXII/503/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie Gminy Mirosławiec oraz ustalenia wysokości opłat
uchwała nr: LXII/502/2023
uchwała nr LXII/502/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
uchwała nr: LXII/501/2023
uchwała nr LXII/501/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Spokojnej w Mirosławcu
uchwała nr: LXII/500/2023
uchwała nr LXII/500/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029
uchwała nr: LXII/499/2023
uchwała nr LXII/499/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wykazu wydatków, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
uchwała nr: LXII/498/2023
uchwała nr LXII/498/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LXII/497/2023
uchwała nr LXII/497/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029
uchwała nr: LXII/496/2023
uchwała nr LXII/496/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 rok
uchwała nr: LXI/495/2023
uchwała nr LXI/495/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029
uchwała nr: LXI/494/2023
uchwała nr LXI/494/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LXI/493/2023
uchwała nr LXI/493/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec
uchwała nr: LXI/492/2023
uchwała nr LXI/492/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
uchwała nr: LXI/491/2023
uchwała nr LXI/491/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
uchwała nr: LXI/490/2023
uchwała nr LXI/490/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości
uchwała nr: LXI/489/2023
uchwała nr LXI/489/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI
uchwała nr: LXI/488/2023
uchwała nr LXI/488/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład
uchwała nr: LXI/487/2023
uchwała nr LXI/487/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zobowiązania Burmistrza Mirosławca do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych