W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXV/536/2024
uchwała nr LXV/536/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.
uchwała nr: LXV/535/2024
uchwała nr LXV/535/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy
uchwała nr: LXV/534/2024
uchwała nr LXV/534/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
uchwała nr: LXV/533/2024
uchwała nr LXV/533/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
uchwała nr: LXV/532/2024
uchwała nr LXV/532/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki
uchwała nr: LXIV/531/2024
uchwała nr LXIV/531/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029
uchwała nr: LXIV/530/2024
uchwała nr LXIV/530/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.
uchwała nr: LXIV/529/2024
uchwała nr LXIV/529/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
uchwała nr: LXIV/528/2024
uchwała nr LXIV/528/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. opłaty targowej
uchwała nr: LXIV/527/2024
uchwała nr LXIV/527/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
uchwała nr: LXIV/526/2024
uchwała nr LXIV/526/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze strzelnicy wirtualnej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu
uchwała nr: LXIV/525/2024
uchwała nr LXIV/525/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Mirosławiec do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI
uchwała nr: LXIV/524/2024
uchwała nr LXIV/524/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.
uchwała nr: LXIII/523/2024
uchwała nr LXIII/523/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029
uchwała nr: LXIII/522/2024
uchwała nr LXIII/522/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.
uchwała nr: LXIII/521/2024
uchwała nr LXIII/521/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
uchwała nr: LXIII/520/2024
uchwała nr LXIII/520/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład
uchwała nr: LXIII/519/2024
uchwała nr LXIII/519/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym
uchwała nr: LXIII/518/2024
uchwała nr LXIII/518/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
uchwała nr: LXIII/517/2024
uchwała nr LXIII/517/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
uchwała nr: LXIII/516/2024
uchwała nr LXIII/516/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec
uchwała nr: LXIII/515/2024
uchwała nr LXIII/515/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec
uchwała nr: LXIII/514/2024
uchwała nr LXIII/514/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec
uchwała nr: LXIII/513/2024
uchwała nr LXIII/513/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2024 rok
uchwała nr: LXII/512/2023
uchwała nr LXII/512/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok