W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LV/421/2023
uchwała nr LV/421/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mirosławcu
uchwała nr: LV/420/2023
uchwała nr LV/420/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029
uchwała nr: LV/419/2023
uchwała nr LV/419/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LV/418/2023
uchwała nr LV/418/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
uchwała nr: LV/417/2023
uchwała nr LV/417/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu
uchwała nr: LV/416/2023
uchwała nr LV/416/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych położonych przy jeziorze Kosiakowo
uchwała nr: LV/415/2023
uchwała nr LV/415/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli stanowiących mienie komunalne usytuowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec
uchwała nr: LV/414/2023
uchwała nr LV/414/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej- placów zabaw i siłowni plenerowych
uchwała nr: LV/413/2023
uchwała nr LV/413/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
uchwała nr: LV/412/2023
uchwała nr LV/412/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
uchwała nr: LIV/411/2023
uchwała nr LIV/411/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029
uchwała nr: LIV/410/2023
uchwała nr LIV/410/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LIV/409/2023
uchwała nr LIV/409/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirosławiec
uchwała nr: LIV/408/2023
uchwała nr LIV/408/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki
uchwała nr: LIV/407/2023
uchwała nr LIV/407/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
uchwała nr: LIV/406/2023
uchwała nr LIV/406/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2023 rok.
uchwała nr: LIII/405/2023
uchwała nr LIII/405/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029
uchwała nr: LIII/404/2023
uchwała nr LIII/404/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LIII/403/2023
uchwała nr LIII/403/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2023 r.
uchwała nr: LII/402/2023
uchwała nr LII/402/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
uchwała nr: LII/401/2023
uchwała nr LII/401/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
uchwała nr: LI/400/2023
uchwała nr LI/400/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec
uchwała nr: LI/399/2023
uchwała nr LI/399/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LI/398/2023
uchwała nr LI/398/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
uchwała nr: LI/397/2023
uchwała nr LI/397/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców