Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XV/145/2020

uchwała nr XV/145/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

uchwała nr: XIV/144/2019

uchwała nr XIV/144/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

uchwała nr: XIV/143/2020

uchwała nr XIV/143/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec

uchwała nr: XIV/142/2020

uchwała nr XIV/142/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec

uchwała nr: XIII/141/2019

uchwała nr XIII/141/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

uchwała nr: XIII/140/2019

uchwała nr XIII/140/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

uchwała nr: XIII/139/2019

uchwała nr XIII/139/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

uchwała nr: XIII/138/2019

uchwała nr XIII/138/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

uchwała nr: XIII/137/2019

uchwała nr XIII/137/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody

uchwała nr: XIII/136/2019

uchwała nr XIII/136/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

uchwała nr: XIII/135/2019

uchwała nr XIII/135/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

uchwała nr: XIII/134/2019

uchwała nr XIII/134/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

uchwała nr: XIII/133/2019

uchwała nr XIII/133/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wykazu wydatków, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

uchwała nr: XIII/132/2019

uchwała nr XIII/132/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

uchwała nr: XIII/131/2019

uchwała nr XIII/131/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026

uchwała nr: XIII/130/2019

uchwała nr XIII/130/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 rok.

uchwała nr: XII/129/2019

uchwała nr XII/129/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

uchwała nr: XII/128/2019

uchwała nr XII/128/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

uchwała nr: XII/127/2019

uchwała nr XII/127/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

uchwała nr: XII/126/2019

uchwała nr XII/126/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

uchwała nr: XII/124/2019

uchwała nr XII/124/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

uchwała nr: XII/125/2019

uchwała nr XII/125/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

uchwała nr: XII/123/2019

uchwała nr XII/123/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

uchwała nr: XI/121/2019

uchwała nr XI/121/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026

uchwała nr: XI/122/2019

uchwała nr XI/122/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania delegata do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij